ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (입후보자)

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ภาษาเกาหลี 입후보자

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog