ผลัก (밀다)

ผลัก ภาษาเกาหลี 밀다

ตัวอย่าง : 문을 밀다 (มุ-รึล มิล-ดา) – ผลักประตู

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog