ปู (펴다, 깔다)

ปู ภาษาเกาหลี 펴다, 깔다

ตัวอย่าง : 요를 깔다 (โย-รึล กัลป์-ดา) – ปูที่นอน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog