ปีน (기어 오르다, 오르다)

ปีน ภาษาเกาหลี 기어 오르다, 오르다

ตัวอย่าง : 지붕으로 기어 올라가다 (ชิ-บู-งือ-โร คี-ออ อล-รา-กา-ดา) – ปีนขึ้นไปบนหลังคา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog