ปัก (꽂다, 박다, 끼우다)

ปัก ภาษาเกาหลี 꽂다, 박다, 끼우다

ตัวอย่าง : 깃발을 꽂다 (คิด-ปา-รึล กด-ตะ) – ปักธง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog