ปลูก (심다)

ปลูก ภาษาเกาหลี 심다

ตัวอย่าง : 나무를 심다 (นา-มู-รึล ชิม-ดา) – ปลูกต้นไม้

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog