ปลอม (가짜, 위조, 모조)

ปลอม ภาษาเกาหลี 가짜, 위조, 모조

ตัวอย่าง : 모조 가방 (โม-โจ คา-บัง) – กระเป๋าปลอม

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog