ประทัด (폭죽)

ประทัด ภาษาเกาหลี 폭죽

ตัวอย่าง : 폭죽을 터뜨리다 (พก-จุ-กึล ทอ-ตือ-รี-ดา) – จุดประทัด

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog