ประชด (비꼬다)

ประชด ภาษาเกาหลี 비꼬다

ตัวอย่าง : 친구의 행동을 비꼬다 (ชิน-กู-เอ เฮง-โด-งึล พิ-โก-ดา) – ประชดการกระทำของเพื่อน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog