ปกปิด (감추다)

ปกปิด ภาษาเกาหลี 감추다

ตัวอย่าง : 잘못을 감추다 (ชัล-โม-ซึล คัม-ชุ-ดา) – ปกปิดความผิด

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog