บ้าง (좀, 약간)

บ้าง ภาษาเกาหลี 좀, 약간

ตัวอย่าง : 약간 바쁘다 (ยัก-กัน พา-ปือ-ดา) – ยุ่ง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog