บังคับ (강제하다, 억지로 시키다)

บังคับ ภาษาเกาหลี 강제하다, 억지로 시키다

ตัวอย่าง : 감정을 억제하다, 마음을 제어하다 (คัม-จอ-งึล ออก-เจ-ฮา-ดา, มา-อือ-มึล เช-ออ-ฮา-ดา) – บังคับใจ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog