บรรลุผลสำเร็จ (성공을 거두다, 성공하다)

บรรลุผลสำเร็จ ภาษาเกาหลี 성공을 거두다, 성공하다

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog