บรรพบุรุษ (선조, 조상)

บรรพบุรุษ ภาษาเกาหลี 선조, 조상

ตัวอย่าง : 조상에게 제사를 지태다 (โช-ซา-เง-เก เช-ซา-รึล ชิ-เท-ดา) – เซ่นไหว้บรรพบุรุษ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog