น้ำผึ้ง (꿀)

น้ำผึ้ง ภาษาเกาหลี 꿀

ตัวอย่าง : 꿀같이 달다 (กุล-กา-ทิ ทัล-ดา) – หวานเหมือนน้ำผึ้ง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog