น้ำท่วม (홍수)

น้ำท่วม ภาษาเกาหลี 홍수 อ่านว่า ฮง-ซู

น้ำท่วม (홍수)
น้ำท่วม (홍수)

ตัวอย่างประโยค

홍수가 나다 อ่านว่า ฮง-ซู-กา นา-ดา

แปลว่า เกิดน้ำท่วม

네,이러다가 홍수가 나는 건 아닐까요? อ่านว่า เน,อี-รอ-ดา-กา-ฮง-ซู-กา-นา-นึน-คอน-อา-นิล-ก้า-โย๊?

แปลว่า ใช่,นี่อาจเป็นสาเหตุของน้ำท่วม ?

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog