น่ากิน (먹음직스럽다)

น่ากิน ภาษาเกาหลี 먹음직스럽다

ตัวอย่าง : 음식이 먹을직스럽다 (อิม-ชิ-กี มอ-กึล-จิก-ซือ-รอบ-ตะ) – อาหารน่ากิน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog