นิดหน่อย (약간, 조금)

นิดหน่อย ภาษาเกาหลี 약간, 조금 อ่านว่า ยัก-กัน,โช-กึม

นิดหน่อย (약간, 조금)
นิดหน่อย (약간, 조금)

ตัวอย่างประโยค

한국어를 소금 말할 수 있다 อ่านว่า ฮัน-กุ-กอ-รึล-โซ-กึม-มัล-ฮัล-ซู-อิช-ตะ

แปลว่า พูดภาษาเกาหลีได้นิดหน่อย

조금 있으면 커질 거예요. อ่านว่า โซ-กึม-อี-ซื้อ-มยอน-ค่อ-จิล-คอ-เย-โย

แปลว่า อีกนิดหน่อยคงสูงขึ้น

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog