นาฬิกา (시계)

นาฬิกา ภาษาเกาหลี 시계

ตัวอย่าง : 손목 시계 (ซก-มก ชิก-เย) – นาฬิกาข้อมือ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog