นาน (오래)

นาน ภาษาเกาหลี 오래

ตัวอย่าง : 이 시계를 오래 쓸 수 있다 (อี ชิ-เย-รึล โอ-เร ซึล ซู อิด-ตะ) – นาฬิกานี้ใช้ได้

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog