นาที (분유)

นาที ภาษาเกาหลี 분유

ตัวอย่าง : 아홉시 십분 (อา-ฮบ-ชิ ชิบ-ปุน) – 9 นาฬิกา 10นาที

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog