นั่ง (앉다)

นั่ง ภาษาเกาหลี 앉다

ตัวอย่าง : 의자에 앉다 (อึย-จา-เอ อัน-ตะ) – นั่งที่เก้าอี้

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog