นัด (약속을 하다, 약속)

นัด ภาษาเกาหลี 약속을 하다, 약속

ตัวอย่าง : 약속이 있다 (ยัก-โซ-กี อิด-ตะ) – มีนัด

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog