นักบิน (비행사)

นักบิน ภาษาเกาหลี 비행사

ตัวอย่าง : 비행사가 비행기를 운전하다 (พี-เฮง-ซา-กา พี-เฮง-กี-รึล อุน-จอน-ฮา-ดา) – นักบินขับเครื่องบิน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog