ธนบัตร (지폐)

ธนบัตร ภาษาเกาหลี 지폐 อ่านว่า ชี-พเย่

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog