ธง (깃발, 기)

ธง ภาษาเกาหลี 깃발, 기

ตัวอย่าง : 깃발을 흔들다 (คิด-ปา-รึล ฮึน-ดึล-ดา) – โบกธง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog