ทุกสิ่งทุกอย่าง (모든 것, 모두, 일체, 무엇이든지)

Home
Vocab
Blog