ทุกที (매번, 배회, 늘)

ทุกที ภาษาเกาหลี 매번, 배회, 늘

ตัวอย่าง : 매번 늦게 오다 (เม-บอน นึด-เก โอ-ดา) – มาสายทุกที

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog