ที่ทำงาน (사무실)

ที่ทำงาน ภาษาเกาหลี 사무실

ตัวอย่าง : 사무실에서 일하다 (ซา-มู-ชิ-เร-ซอ อิล-ฮา-ดา) – ทำงานที่ที่ทำงาน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog