ทิวทัศน์ (풍경, 경치)

ทิวทัศน์ ภาษาเกาหลี 풍경, 경치

ตัวอย่าง : 경치가 아름답다 (คยอง-ชิ-กา อา-รึม-ดับ-ตะ) – ทิวทัศน์สวยงาม

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog