ทำให้ (…하게 하다, 시키다)

ทำให้ ภาษาเกาหลี …하게 하다, 시키다

ตัวอย่าง : 문제가 생기게하다 (มุน-เจ-กา เซง-กี-เก-ฮา-ดา) – ทำให้ปัญหาเกิดขึ้น

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog