ทั้งวัน (온종일, 하루 종일)

ทั้งวัน ภาษาเกาหลี 온종일, 하루 종일

ตัวอย่าง : 아루 종일 일하다 (อา-รู โจ-งิล อิล-ฮา-ดา) – ทำงานทั้งวัน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog