ทันใดนั้น (갑자기)

ทันใดนั้น ภาษาเกาหลี 갑자기

ตัวอย่าง : 갑자기 비가 쏟아지다 (คับ-จา-กี พี-กา โซ-ดา-จี-ดา) – ฝนก็ตกมา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog