ทันที (곧, 즉시, 즉각)

ทันที ภาษาเกาหลี 곧, 즉시, 즉각

ตัวอย่าง : 곧 가다 (คด คา-ดา) – ไปทันที

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog