ทะเลาะ (다투다, 싸우다, 언쟁하다)

ทะเลาะ ภาษาเกาหลี 다투다, 싸우다, 언쟁하다

ตัวอย่าง : 서로 다투다 (ซอ-โร ทา-ทู-ดา) – ทะเลาะกัน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog