ทรยศ (배신하다, 배반하다)

ทรยศ ภาษาเกาหลี 배신하다, 배반하다

ตัวอย่าง : 친구가 나를 배신하다 (ชิน-กู-กา นา-รึล เพ-ชิน-ฮา-ดา) – เพื่อนทรยศฉัน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog