ถ้า (만약, 만일)

ถ้า ภาษาเกาหลี 만약, 만일

ตัวอย่าง : 만약 논이 있으면 여행 가겠다 (มา-นยาง โน-นี อิด-ซือ-มยอน ยอ-เฮง คา-เกด-ตะ) – ถ้ามีเงินก็จะไปเที่ยว

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog