ถือ (쥐다, 들다)

ถือ ภาษาเกาหลี 쥐다, 들다

ตัวอย่าง : 가방을 들다 (คา-บา-งึล ทึล-ดา) – ถือกระเปล่า

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog