ถาม (묻다, 질문하다)

ถาม ภาษาเกาหลี 묻다, 질문하다

ตัวอย่าง : 질운에 대답하다 (ชิ-รุ-เน เท-ดา-พา-ดา) – ตอบคำถาม

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog