ถั่วงอก (콩나물)

ถั่วงอก ภาษาเกาหลี 콩나물 อ่านว่า ค่ง-นา-มุล

ถั่วงอก (콩나물)
ถั่วงอก (콩나물)

ตัวอย่างประโยค

운쎈 팟타이 꿍쏫의 콩나물은 빼 주세요. อ่านว่า อุน-เซ้น-พั่ช-ต้า-อี-กุ้ง-โซ้-เซ-ค่ง-นา-มู-รึน-แป้-จู-เซ-โย

แปลว่า สั่งวุ้นเส้นผัดไทยกุ้งสด ไม่ใส่ถั่วงอกค่ะ

콩나물 먹고싶다 อ่านว่า ค่ง-นา-มุล-มอก-โก-ชิ่พ-ตะ

แปลว่า อยากกินถั่วงอก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog