ต้อนรับ (환영하다, 영접하다)

ต้อนรับ ภาษาเกาหลี 환영하다, 영접하다

ตัวอย่าง : 손님을 맞이하다 (ซน-นิ-มึล มา-จี-ฮา-ดา) – ต้อนรับแขก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog