ต้อง (….해야 하다)

ต้อง ภาษาเกาหลี ….해야 하다

ตัวอย่าง : 먹어야 하다 (มอ-กอ-ยา ฮาดา) – ต้องกิน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog