ต้นฉบับ (원고, 원문, 원본)

ต้นฉบับ ภาษาเกาหลี 원고, 원문, 원본

ตัวอย่าง : 원고를 제출하다 (วอน-โก-รึล เช-ชุล-ฮา-ดา) – ส่งต้นฉบับ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog