ต่ำ (낮다)

ต่ำ ภาษาเกาหลี 낮다

ตัวอย่าง : 성적이 가장 낮다 (ซอง-จอ-กี คา-จัง นัด-ตะ) – คะแนนต่ำที่สุด

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog