ต่างหู (귀걸이)

ต่างหู ภาษาเกาหลี 귀걸이

ตัวอย่าง : 귀걸이를 걸다 (ควี-กอ-รี-รึล คอล-ดา) – ใส่ต่างหู

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog