ต่างกัน (차이가 있다, 다르다)

ต่างกัน ภาษาเกาหลี 차이가 있다, 다르다

ตัวอย่าง : 생각이 아주 다르다 (เซง-กา-กี อา-จู ทา-รือ-ดา) – ความคิดต่างกันมาก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog