ต่อ (늘이다, 연장하다)

ต่อ ภาษาเกาหลี 늘이다, 연장하다

ตัวอย่าง : 계약을 연장하다 (คเย-ยา-กึล ยอน-จัง-ฮา-ดา) – ต่อสัญญา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog