ตื่นเต้น (긴장하다, 흥분하다)

ตื่นเต้น ภาษาเกาหลี 흥분하다 อ่านว่า ฮึง-บุน-ฮา-ดา

ตื่นเต้น (흥분하다)
ตื่นเต้น (흥분하다)

ตัวอย่างประโยค

극도 흥분하다 อ่านว่า คึก-โด-ฮึน-บุน-ฮา-ดา

แปลว่า ตื่นเต้นสุดขีด

너무 흥분하다 อ่านว่า นอ-มู-ฮึน-บุน-ฮา-ดา

แปลว่า ฉันตื่นเต้นมาก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog