ติด (붙이다)

ติด ภาษาเกาหลี 붙이다

ตัวอย่าง : 우표를 붙이다 (อุ-พู-รึล พุ-ที-ดา) – ติดแสตมป์

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog