ติดใจ (반하다, 미련을 두다)

ติดใจ ภาษาเกาหลี 반하다, 미련을 두다

ตัวอย่าง : 그 가수에게 반하다 (คือ คา-ซู-เอ-เก พัน-ฮา-ดา) – ติดใจนักร้องคนนั้น

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog